Legalizacja

Świadczymy usługi w zakresie legalizacji wag każdego typu. Zapewniamy pełną obsługę, łącznie z załatwieniem wszelkich formalności i zgłoszeniem do Urzędu Miar.

Pilnujemy również upływających terminów legalizacji. Miesiąc przed końcem terminu zostaną Państwo poinformowani o konieczności wykonania ponownej legalizacji.

Jak przebiega proces legalizacji wagi?

  1. Przyjmujemy zgłoszenie urządzenia do legalizacji. Jeżeli urządzenie jest na stałe zainstalowane (np. waga samochodowa, kolejowa, platformowa itp.) specjalista udaje się na miejsce;
  2. Uzgadniamy dogodny termin legalizacji;
  3. Rozpoczynamy proces legalizacji od usunięcia usterek, regulacji oraz skalibrowania urządzenia;
  4. Przygotowujemy pełną dokumentację legalizacji, m.in. wniosek i formularz do Urzędu Miar;
  5. Zalegalizowana waga jest plombowana, a Klientowi dostarczane jest świadectwo legalizacji ponownej.