Nadzór

Wagi wymagają okresowej obsługi serwisowej. Regularne przeglądy wag i cykliczne sprawdzenia gwarantują wyższą niezawodność oraz minimalizują ryzyko strat finansowych.

Istnieje możliwość podpisania indywidualnie negocjowanej umowy serwisowej na przeglądy serwisowe oraz legalizacje ponowne. Umowa zapewnia otrzymanie systemów wagowych w bardzo dobrym stanie technicznym, regularne kontrole, szybką reakcję serwisu w razie awarii, utrzymywanie stanów magazynowych z częściami zamiennymi, rabaty na części oraz pełną obsługę legalizacji.

Powierzając nam swoje wagi w opiekę otrzymują Państwo:

  1. Okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne;
  2. Stały dostęp do części zamiennych;
  3. Reakcję serwisu w 24h.