Systemy wagowe

Oferujemy przemysłowe systemy wagowe – zbieranie danych i integracja w sieci.

Kontrola towarów paczkowanych

System przeznaczony do współpracy z wagam przystosowanych do realizacji kontroli KTP. Główną rolą systemu jest synchronizacja baz danych operatorów, towarów, harmonogramów oraz ewidencjonowanie pomiarów i kontroli KTP, przeprowadzonych na wagach, połączonych w sieć ETHERNET.

Systemy etykietujące

Program do drukowania etykiet służy do szybkiej obsługi procesu ważenia, drukowania etykiet zważonych towarów oraz archiwizacji ważeń. Program jest dostosowany m.in. do współpracy z ekranami dotykowymi: posiada bardzo prostą obsługę oraz duże i wyraźne przyciski.

Waga samochodowa

Program służy do wyświetlania, zapisu, raportowania i archiwizacji pomiarów masy z wagi samochodowej.

Program „na bieżąco” komunikuje się z wagą i prezentuje aktualną masę z wagi na wyświetlaczu programu. Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach we własnej bazie danych.

Programy do wag dozujących

Programy umożliwia kontrolę, rejestrację, wizualizację i archiwizację procesu dozowania. Użytkownik ma możliwość zadawania nastaw i receptur z komputera PC, uruchamiania, zatrzymywania procesu sporządzania raportów.
Ze względu na różnorodny charakter procesów dozowania, programy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.

Program do wyliczania ilości towarów, etykietowania opakowań i aktualizacji zamówień

Aplikacja wielostanowiskowa stosowana w firmach produkcyjnych do wyliczania ilości towaru w opakowaniach na podstawie masy pojedynczego towaru oraz drukowania etykiet na opakowania. Dodatkowo po zważeniu towaru program aktualizuje zamówienie odejmując ilość zważonego towaru od ilości planowanej w zamówieniu.